راهپیمایی مردم قم در حمایت از مظلومان غزه

همزمان با سراسر کشور راهپیمایی مردم انقلابی شهر مقدس قم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از جنایات رژیم منحوس و کودک‌کش اشغالگر برگزار شد. منبع : مهر نیوز

همزمان با سراسر کشور راهپیمایی مردم انقلابی شهر مقدس قم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از جنایات رژیم منحوس و کودک‌کش اشغالگر برگزار شد.

منبع : مهر نیوز