راه اندازی رشته دکتری تخصصی Ph.D پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ازموافقت وزارت علوم با راه اندازی رشته پرستاری در مقطع دکتری تخصصی Ph.D در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مهرماه سال جاری خبر داد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، دکتر وزیری گفت: به استناد رای صادره در دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های […]

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ازموافقت وزارت علوم با راه اندازی رشته پرستاری در مقطع دکتری تخصصی Ph.D در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مهرماه سال جاری خبر داد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، دکتر وزیری گفت: به استناد رای صادره در دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با راه اندازی رشته پرستاری در مقطع دکتری تخصصی Ph.D  در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موافقت شد . 
 وزیری افزود : مقررشده است  ۳ دانشجو مهر ماه امسال در این رشته  تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پذیرش شوند . 

منبع : سردبیر پرس