راه اندازی سامانه جامع حمل و نقل بین المللی در آذربایجان غربی

به گزارش سردبیر پرس، فروغ فاریابی در این زمینه از تکمیل و بهره برداری سامانه جامع حمل و نقل بین المللی جهت استفاده شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان هم زمان با سراسر کشور خبر داد و افزود: با توجه به تکمیل سامانه جامع حمل و نقل بین المللی و ضرورت استفاده شرکت‌های حمل […]

به گزارش سردبیر پرس، فروغ فاریابی در این زمینه از تکمیل و بهره برداری سامانه جامع حمل و نقل بین المللی جهت استفاده شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان هم زمان با سراسر کشور خبر داد و افزود: با توجه به تکمیل سامانه جامع حمل و نقل بین المللی و ضرورت استفاده شرکت‌های حمل و نقل بین المللی برای ثبت سفرهای بین المللی و صدور راهنامه ایرانی و همچنین ثبت اطلاعات سفرها با راهنامه های خارجی از این سامانه لازم است.
وی با اشاره به ویژگی‌های این سامانه افزود: اطلاعات سفرهای بین المللی با راهنامه ایرانی باید قبل از حرکت ناوگان در این سامانه ثبت شده و در غیر اینصورت مشمول تخلف حمل بدون سند می‌شود و نیز قبل از خروج ناوگان از مرز خروجی (پایانه‌های مرزی) باید اقدام به ثبت شماره کوتاژ اظهار نامه (پروانه سبز) گمرکی شود.
فاریابی اظهار کرد: اطلاعات راهنامه های خارجی باید قبل از رسیدن ناوگان به مرزهای ورودی (پایانه‌های مرزی) در سامانه ثبت و شماره کوتاژ اظهار نامه (پروانه سبز) گمرکی این سفرها در پایانه مرزی و قبل از صدور پروانه تردد حتماً در سامانه ثبت شود.
وی ادامه داد: برای کلیه ترددهای ناوگان از پایانه‌های مرزی نیاز به ثبت سفر بوده و مجوزهای لازم برای ورود ناوگان خالی به کشور نیز در سامانه درخواست و توسط سازمان رسیدگی خواهد شد و همچنین کلیه مجوزهای بارگیری، تغییر مسیر ناوگان، راننده و ناوگان غیر تحت پوشش از طریق سامانه درخواست و بررسی می‌شود.

منبع : مهر نیوز