رای ما تحقیر کننده تحریم است

به گزارش سردبیر پرس، عباس حیدرزاده از مداحان اهل‌بیت (ع) با اشاره به ضرورت شرکت در انتخابات گفت: به دولت‌های غربی و اسرائیل اعلام می‌کنیم که اگر شما ما را تحریم می‌کنید، ما با رأی خود، شما را تحقیر خواهیم کرد و تا آخرین نفس پای این پرچم و این آب و خاک ایستاده‌ایم.

به گزارش سردبیر پرس، عباس حیدرزاده از مداحان اهل‌بیت (ع) با اشاره به ضرورت شرکت در انتخابات گفت: به دولت‌های غربی و اسرائیل اعلام می‌کنیم که اگر شما ما را تحریم می‌کنید، ما با رأی خود، شما را تحقیر خواهیم کرد و تا آخرین نفس پای این پرچم و این آب و خاک ایستاده‌ایم.