رضایی: ایرانی‌ها در پارالمپیک توکیو هیچ تخلفی نداشته‌اند

سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو، هرگونه تخلف ورزشکاران ایران در این رقابتها را رد و تاکید کرد: اگر تخلفی هم صورت گرفته، باید پزشکان کلاس بند بین المللی پاسخگو باشند، نه کمیته ملی پارالمپیک. هادی رضایی در گفت‌وگو با سردبیر پرس، درباره‌ی اینکه گفته شده،‌ دو ورزشکار ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو با شرایط […]

سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو، هرگونه تخلف ورزشکاران ایران در این رقابتها را رد و تاکید کرد: اگر تخلفی هم صورت گرفته، باید پزشکان کلاس بند بین المللی پاسخگو باشند، نه کمیته ملی پارالمپیک.

هادی رضایی در گفت‌وگو با سردبیر پرس، درباره‌ی اینکه گفته شده،‌ دو ورزشکار ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو با شرایط جسمانی سالم حضور پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: وقتی ورزشکاری توسط پزشکان کلاس بند بین المللی برای شرکت در رویداد مهمی چون پارالمپیک مورد تایید قرار می‌گیرند آن هم نه یک بار بلکه دو بار در کشورهای مختلف، این مساله دیگر ربطی به کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون مربوطه ندارد که بخواهند مورد اتهام قرار بگیرند.

وی گفت: هر ورزشکاری که بخواهد در یک رویداد مهمی حضور پیدا کند باید توسط پزشکان کلاس بند بین المللی که مورد تایید IPC (کمیته بین المللی پارالمپیک) هستند، در دو مرحله و توسط دو گروه پزشک از کشورها مختلف مورد ارزیابی و تست قرار بگیرند و سپس اجازه شرکت در مسابقات به آن‌ها داده می‌شود. بنابراین حتی اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد، این مساله ارتباطی به کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون مربوطه ربطی ندارد و باید با پزشکان متخصص کلاس بند که مورد تایید کمیته بین المللی پارالمپیک هستند، برخورد شود.

رضایی افزود: مگر ورزشکاران اعزامی توسط پزشکان ایرانی کلاس بندی شده‌اند که کمیته ملی پارالمپیک در این زمینه پاسخگو باشد. تمام ورزشکاران اعزامی توسط افراد متخصصی که مورد اعتماد IPC هستند، کلاس بندی و شرایط حضورشان در مسابقات بین المللی فراهم می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر گفته می‌شود که برخی عوامل داخلی اسناد و مدارکی مبنی بر تخلف دو ورزشکار شرکت کننده در پارالمپیک توکیو را برای کمیته بین المللی ارسال و تاکید کرده‌اند که این افراد واقعیت را در خصوص معلولیت و شرایط جسمانی خود نگفته‌اند و از شرایط جسمانی سالمی برخوردار هستند، باید بگویم که این دو ورزشکار برای دریافت کلاس بندی بین المللی خود یک بار در مسابقات بین المللی ترکیه و بار دیگر در آذربایجان توسط پزشکان متخصص کمیته بین المللی پارالمپیک کلاس بندی و مورد تایید قرار گرفته‌اند و مشکلی برای حضور در پارالمپیک نداشتند. بنابراین هیچ تخلفی مبنی بر تعلیق کمیته ملی پارالمپیک یا فدراسیون مربوطه نیست.

انتهای پیام