رعایت حقوق دانشجویان متخلف در آیین نامه جدید انضباطی

فرزاد جهان بین در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با بیان اینکه اصلاحات نهایی در آیین نامه انضباطی دانشجویان اعمال شده است، گفت: براساس تاکید ریاست دانشگاه آیین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد جهت مطالعه و بررسی به کمیته حقوقی دانشگاه ارجاع شده است. از جانب ما کار تدوین و تنظیم آیین نامه تمام است، […]

فرزاد جهان بین در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با بیان اینکه اصلاحات نهایی در آیین نامه انضباطی دانشجویان اعمال شده است، گفت: براساس تاکید ریاست دانشگاه آیین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد جهت مطالعه و بررسی به کمیته حقوقی دانشگاه ارجاع شده است. از جانب ما کار تدوین و تنظیم آیین نامه تمام است، منتهی قرار بر این است که بعد از مطالعه بخش حقوقی دانشگاه، به منظور تصویب نهایی به هیات امنا برود.

وی در خصوص تعییرات اعمال شده در آیین نامه انضباطی اظهار داشت: از جمله تغییرات اساسی اینکه تلاش کردیم آیین نامه‌ای تدوین کنیم که از یک سو در شورای انضباطی در عین برخورد قاطعانه با تخلفات، از هر نوع برخورد سلیقه‌ای پرهیز شود و از سوی دیگر اقدامات لازم نیز برای تامین حقوق دانشجو فراهم شود.

جهان بین افزود: بطور مثال مباحثی همچون؛ اصل قانونی بودن تنبیهات، اصل برائت، اصل بی طرفی، اصل حق دفاع و اصل تناسب؛ به این معنی که باید بین تخلف و مجازات تناسب وجود داشته باشد، مورد تاکید قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه آیین نامه جدید بر تامین حقوق تاکید دارد، ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است تا ترکیب شورای بدوی و ترکیب شورای تجدید نظر تغییر کند. به این ترتیب که از اعضای شورای بدوی، فقط رییس آن؛ آن‌هم بعنوان دبیر، در شورای تجدید نظر حضور خواهد داشت که فاقد حق رای است. ضمن اینکه حضور نمایندگان دانشجویان در شورای بدوی پیش بینی شده است.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: در این آیین نامه در بحث تقلب و نوع برخورد با آن اصلاحاتی انجام شده است. تفکیک بین تخلف و تقلب باعث می‌شود که باب تقلب باز شود. مثلاً اگر جزوه‌ای یا یادداشتی در دست دانشجو باشد، حال چه منتفع بشود و چه منتفع نشود، این را به منزله تقلب در نظر خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه در مجموع سعی شده است آیین نامه دقیقی تدوین شود تا در عین برخورد قاطعانه با تخلف، از حقوق افراد نیز به شکل کامل پاسداری شود، گفت: در آیین نامه جدید تاکید محوری بر این است تا از یک قضاوت عادلانه و منصفانه اطمینان حاصل شود.

جهان بین با بیان اینکه تاکید ما در آیین نامه جدید بر بحث ارشادی و التزامی است، ادامه داد: در این آیین نامه انواع مختلفی از تخلفات از جمله تخلفات اخلاقی و بصورت نمونه؛ بحث عدم رعایت پوشش اسلامی و ضوابط و دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری هم دیده شده است. منتهی بحث این است که در صورت اصرار و تکرار و تعمد بر تخلفات، برخورد انضباطی صورت خواهد گرفت.