رعایت روزنامه نگاری نظارتی در چالش شایستگی نامزدهای انتخاباتی

شیروان یاری در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس در مورد حرکت سردبیر پرس با همکاری جنبش «ازما» برای ارزیابی شایستگی‌های نامزدهای شوراهای شهر اظهار کرد: چالش شفافیت نامزدهای شورای شهر یک مطالبه عمومی بوده و این مهم تاکنون مغفول مانده است و باید از سوی رسانه‌ها و نخبگان به این مبحث ورود شود. […]

شیروان یاری در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس در مورد حرکت سردبیر پرس با همکاری جنبش «ازما» برای ارزیابی شایستگی‌های نامزدهای شوراهای شهر اظهار کرد: چالش شفافیت نامزدهای شورای شهر یک مطالبه عمومی بوده و این مهم تاکنون مغفول مانده است و باید از سوی رسانه‌ها و نخبگان به این مبحث ورود شود.
وی افزود: ما در هفته نامه سیروان که به ظاهر دولتی محسوب می‌شود ممنوع از مناظره، میزگرد و غیره در فضای مجازی و نوشتاری به نام سیروان هستیم.
یاری تصریح کرد: خانه مطبوعات هم یک تشکل صنفی و غیر انتفاعی است و ورود به این مبحث با اساسنامه آن مغایرت دارد.
رئیس خانه مطبوعات کردستان اظهار کرد: اما رسانه‌های ناظر به ویژه رسانه‌های برخط با رویکرد مؤلفه‌های روزنامه نگاری نظارتی می‌توانند به افزایش مشارکت و انتخاب افراد اصلح شهروندان را کمک کنند.
یاری افزود: سردبیر پرس نیز با آغاز این حرکت می‌تواند هم به افکار عمومی در راستای شناخت بیشتر از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر کمک کند و هم این اقدام به سود نامزدها نیز خواهد بود.