رقابت نامزدهای انتخاباتی در شاهرود

رقابت‌های انتخاباتی در حالی به اوج رسیده که نامزدهای ریاست جمهوری و شورای اسلامی استان سمنان در این دقایق واپسین تمام تلاش خود را برای تبلیغ و مجاب کردن مردم برای رای دادن، انجام می‌دهند.حربه‌هایی مانند رژه خودرویی، استفاده از ظرفیت جوانان، موزیک‌های پر سر و صدا، ستادهای شورانگیز و ده‌ها مورد دیگر سبب شده […]

رقابت‌های انتخاباتی در حالی به اوج رسیده که نامزدهای ریاست جمهوری و شورای اسلامی استان سمنان در این دقایق واپسین تمام تلاش خود را برای تبلیغ و مجاب کردن مردم برای رای دادن، انجام می‌دهند.حربه‌هایی مانند رژه خودرویی، استفاده از ظرفیت جوانان، موزیک‌های پر سر و صدا، ستادهای شورانگیز و ده‌ها مورد دیگر سبب شده تا شور انتخاباتی در اکثر شهرهای استان سمنان به اوج برسد.