رقابت های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی

چهل و یکمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی و آزاد جام تختی از روز گذشته با مسابقات کشتی فرنگی آغاز و امروز با پیکارهای کشتی آزادی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران به پایان رسید. در پیکارهای کشتی آزاد که از صبح روز پنجشنبه آغاز شده است ۱۸۶ کشتی گیر حضور دارند که کشور […]

چهل و یکمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی و آزاد جام تختی از روز گذشته با مسابقات کشتی فرنگی آغاز و امروز با پیکارهای کشتی آزادی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران به پایان رسید. در پیکارهای کشتی آزاد که از صبح روز پنجشنبه آغاز شده است ۱۸۶ کشتی گیر حضور دارند که کشور گرجستان به عنوان تنها تیم خارجی حاضر در مسابقات با ۱۶ کشتی گیر حضور دارد.