روایتگری باید دقیق، آگاهی‌بخش و به موقع باشد

سیدابراهیم رئیسی گفت: امروز اصحاب رسانه باید نقش تبیین واقعیات را برای جوامع بشری داشته باشند؛ آن چیزی که آمریکا و غرب نمی‌خواهد؛ آن‌ها ادامه سلطه خود را در جهل مردم می‌بینند. منبع : مهر نیوز

سیدابراهیم رئیسی گفت: امروز اصحاب رسانه باید نقش تبیین واقعیات را برای جوامع بشری داشته باشند؛ آن چیزی که آمریکا و غرب نمی‌خواهد؛ آن‌ها ادامه سلطه خود را در جهل مردم می‌بینند.

منبع : مهر نیوز