روایت جالب رهبر انقلاب از شکست آمریکایی‌ها در صحرای طبس

رهبر انقلاب در خصوص شکست آمریکایی ها در صحرای طبس گفت: جمهوری اسلامی و ملّت ایران آن مجموعه‌ای هستند که هرکس به آنها تعرّض بکند ممکن است ضربه بزند، امّا ضربه‌ی بزرگ‌تر را خودش خواهد خورد.

رهبر انقلاب در خصوص شکست آمریکایی ها در صحرای طبس گفت: جمهوری اسلامی و ملّت ایران آن مجموعه‌ای هستند که هرکس به آنها تعرّض بکند ممکن است ضربه بزند، امّا ضربه‌ی بزرگ‌تر را خودش خواهد خورد.