روایت دبیر شورای عالی مناطق آزاد از بهشت سرمایه گذاری

حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از علت سرمایه‌گذاری در این مناطق گفت:هزینه تولید در این مناطق بسیار پایین است،معافیت‌های مالیاتی و گمرکی باعث سودآوری بسیار خوبی می شود. منبع : مهر نیوز

حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از علت سرمایه‌گذاری در این مناطق گفت:هزینه تولید در این مناطق بسیار پایین است،معافیت‌های مالیاتی و گمرکی باعث سودآوری بسیار خوبی می شود.
منبع : مهر نیوز