روایت رئیس‌جمهور از اذعان یک پزشک مقیم آمریکا به پیشرفت ایران

حجت السلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان در خصوص نشست با ایرانیان در حاشیه مجمع سازمان ملل گفت: یک پزشک ایرانی مقیم آمریکا گزارشاتی درباره رشد و پیشرفت علم پزشکی ایران ارائه داد. منبع : مهر نیوز

حجت السلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان در خصوص نشست با ایرانیان در حاشیه مجمع سازمان ملل گفت: یک پزشک ایرانی مقیم آمریکا گزارشاتی درباره رشد و پیشرفت علم پزشکی ایران ارائه داد.

منبع : مهر نیوز