روایت مدیرعامل پرسپولیس از گفتگویش با رونالدو در خصوص مردم فلسطین

درویش مدیر عامل پرسپولیس درخصوص دیدارش با رونالدو گفت: به رونالدو گفتیم می دانید چرا نزد مردم ایران محبوب هستید چون از مردم مظلوم فلسطین دفاع کردید.

درویش مدیر عامل پرسپولیس درخصوص دیدارش با رونالدو گفت: به رونالدو گفتیم می دانید چرا نزد مردم ایران محبوب هستید چون از مردم مظلوم فلسطین دفاع کردید.