«روز جهانی قدس» ابتکاری از ایران انقلابی

آیت‌الله سید محمود طالقانی گفت: روز قدس روز همبستگی و روزی است که ما مسلمان ایران با صدای بلند و بدون مانع دعوت مظلومین فلسطین و قدس از دست رفته را اجابت می‌کنیم. منبع : مهر نیوز

آیت‌الله سید محمود طالقانی گفت: روز قدس روز همبستگی و روزی است که ما مسلمان ایران با صدای بلند و بدون مانع دعوت مظلومین فلسطین و قدس از دست رفته را اجابت می‌کنیم.

منبع : مهر نیوز