روسای سابق بانک مرکزی درباره طرح بانکداری به مناظره دعوت شدند

به گزارش سردبیر پرس، حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در واکنش به نامه تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی گفت: بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک مرکزی در مجلس، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند و بانک‌های خصوصی (عمدتاً) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و […]

به گزارش سردبیر پرس، حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در واکنش به نامه تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی گفت: بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک مرکزی در مجلس، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند و بانک‌های خصوصی (عمدتاً) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.
در بین امضاکنندگان، نام افرادی مشاهده می‌شود که مجموعاً بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده‌اند و اتفاقاً توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در دوران بعضی از همین رؤسا کل اتفاق افتاده است در این نامه مواردی از طرح مورد نقد قرار گرفته است که قبلاً پاسخ آن داده شده، ولی پیشنهاد می‌کنم یکی از همین رؤسای کل پیشین بانک مرکزی در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت نمایند. تا افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور آگاه شوند.

منبع : خبرگزاری مهر