رونمایی از سامانه الکترونیکی جامع خدمات نظام مهندسی در لرستان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علیرضا آریان مهر امروز شنبه در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه الکترونیکی جامع خدمات نظام مهندسی ساختمان لرستان با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی استان با بیش از ۹ هزار مهندس عضو، وظیفه نظارت بر ساخت و سازهای درون و برون شهری را بر عهده دارد که با […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علیرضا آریان مهر امروز شنبه در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه الکترونیکی جامع خدمات نظام مهندسی ساختمان لرستان با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی استان با بیش از ۹ هزار مهندس عضو، وظیفه نظارت بر ساخت و سازهای درون و برون شهری را بر عهده دارد که با راه اندازی این سامانه فرایند ثبت یدی و کاغذی در ارسال گزارش‌های ساختمانی و همچنین نقشه‌های ارائه شده به شهرداری‌ها حذف خواهد شد.

وی گفت: اگر تخلفی در عملیات اجرایی ساختمان رخ داده باشد و یا اینکه ساختمان در مرحله بحران باشد، مهندس ناظر هنگام بازدید از ساختمان آن را به صورت بر خط و تحت وب به شهرداری اعلام می‌کند، شهرداری نیز موظف است نظر فنی مهندس ناظر ساختمان را که اعلام شده در عملیات اجرایی ساختمان اعمال کند و طبق آن عمل کند که با اعمال نظر، ناظر در ساختمان یا اجازه ادامه عملیات ساختمانی را صادر می‌کند و یا اینکه از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کرده و عملیات ساختمانی را متوقف می‌کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان افزود: در سامانه الکترونیکی جامع خدمات نظام مهندسی ساختمان لرستان فرآیند تمام مراحل گزارش نویسی و چاپ و ارسال نقشه‌های ساختمانی به صورت الکترونیکی خواهد بود و در این فرآینده روش‌های ارسال و ثبت گزارش و نقشه‌های ساختمانی به صورت یدی حذف شده است.
آریان مهر بیان داشت: در فاز نخست که سامانه جامع الکترونیکی شورای انتظامی راه اندازی شده، ثبت دادخواست، تشکیل پرونده، ارسال دعوت نامه برای خواهان و خوانده، ثبت دفاعیات و همچنین بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه به دادخواست و دفاعیات از جمله قابلیت‌های زیر سیستم این سامانه نظارتی است.
بنا بر این گزارش، ثبت درخواست دادخواست، بررسی دادخواست و تشکیل پرونده، ارسال دعوتنامه برای خواهان و خوانده، ثبت دفاعیات توسط خوانده، درخواست کارشناسی ماده ۲۷، پرداخت حق الزحمه کارشناسی ماده ۲۷، ارسال گزارش کارشناسی ماده ۲۷، ارزیابی کارشناسی ماده ۲۷، مدیریت اسناد و مدارک پرونده‌ها، ثبت خلاصه پرونده، پیش نویس رأی، ارسال نظر اعضا برای رأی، صدور دادنامه، ثبت تجدید نظر، گزارش عملکرد شورا، گزارش دعوتنامه ها، گزارش دادنامه‌ها، کارتابل پرونده‌ها، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، مدیریت کاربران، مدیریت اطلاعات پایه نرم افزار از جمله قابلیت‌های این سامانه خواهد بود.

منبع : مهر نیوز