رونمایی از کارت برکت همدلی در بابل

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، برای اولین بار در کشور از کارت برکت همدلی شهید اندرزگو برای تهیه نان نیازمندان شهرستان بابل با حضور مسئولان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، برای اولین بار در کشور از کارت برکت همدلی شهید اندرزگو برای تهیه نان نیازمندان شهرستان بابل با حضور مسئولان رونمایی شد.