زمین لرزه سیرچ منجر به مصدومیت ۲ نفر شد

سید محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمین لرزه ۵.۱ ریشتری سیرچ اظهار کرد: در شهر کرمان ۲ نفر آسیب جزئی دیدند. وی ادامه داد: مصدوم اول در اثر فرار در زمان وقوع زلزله و از ناحیه مچ پا دچار پیچ خوردگی شده و مصدوم دوم به دلیل سقوط یک قطعه […]

سید محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمین لرزه ۵.۱ ریشتری سیرچ اظهار کرد: در شهر کرمان ۲ نفر آسیب جزئی دیدند.
وی ادامه داد: مصدوم اول در اثر فرار در زمان وقوع زلزله و از ناحیه مچ پا دچار پیچ خوردگی شده و مصدوم دوم به دلیل سقوط یک قطعه سنگ نما از ناحیه قفسه سینه مصدوم شده است.
صابری گفت: آسیب هر دو مصدوم‌جزئی بود و حال هر دو مصدوم مساعد است و مشکل خاصی ندارند.
رئیس اورژانس کرمان بیان کرد: در پی زمین لرزه منطقه سیرچ تا کنون مناطق سیرچ، شهداد، اندوهجرد، گلباف، کوهپایه و جوشان مورد ارزیابی قرار گرفت و تاکنون موردی از مصدوم و یا فوتی گزارش نشده است و عملیات ارزیابی در سایر مناطق تحت تأثیر زمین لرزه ادامه دارد.
وی ادامه داد: در عملیات ارزیابی مناطق تحت تأثیر زمین لرزه روستاهای دولت آباد، حجت آباد، شور آباد، بلبلوئیه، ده لولو، فوسک و عبدل آباد مورد ارزیابی قرار گرفت و موردی از مصدوم و یا فوتی گزارش نشده است.