ساخت و سازهای غیرمجاز سال های گذشته در شورای تامین بررسی شود

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علی القاصی مهر پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم معارفه رئیس دادگستری و دادستان بهارستان از اهتمام دستگاه قضائی برای پیگیری، مقابله و اجرای صحیح قوانین در مجموعه دستگاه‌های اجرایی و مقابله و نظارت بر ساخت و ساز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علی القاصی مهر پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم معارفه رئیس دادگستری و دادستان بهارستان از اهتمام دستگاه قضائی برای پیگیری، مقابله و اجرای صحیح قوانین در مجموعه دستگاه‌های اجرایی و مقابله و نظارت بر ساخت و ساز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی خبر داد و گفت: در بسیاری از جریان ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی، مسئله مهم و مطرح تعیین تکلیف تعرضات و تصرفات گذشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران سازمان منابع طبیعی را متولی مقابله با تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی را متولی مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانست و گفت: ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی را موظف کرده که اگر چنانچه بدون مجوز کمیسیون مربوطه شخصی اقدام به تغییر کاربری زمین‌های زراعی یا ساخت و ساز کند هم جلوی تغییر کاربری را بگیرد و هم اگر مستحدثاتی انجام گرفته قلع و قمع شود.‌
بالاترین مقام قضائی استان تهران از حمایت این دستگاه از جهاد کشاورزی در برقراری نظم و امنیت خبر داد و گفت: نباید اجازه داد، خلاف ضوابط تغییر کاربری انجام شود و در مورد عرصه‌های ملی و منابع طبیعی نیز سازمان منابع طبیعی وظیفه دارد که طبق قانون در صورت مشاهده تصرف و تعرض حتی بدون حکم مراجع قضائی و نیاز به دستور قضائی به طور مستقیم حاضر شود و به مقابله با تخلف بپردازند و اگر ساخت و سازی شده قلع و قمع کند.
وی از بررسی شورای تأمین شهرستان‌ها در خصوص ساخت و ساز و تصرف‌های غیرقانونی سال‌های گذشته نیز خبر داد و گفت: اعضا این شورا با توجه به تدابیر لازم، برای ساماندهی این اقدامات تصمیم گیری می‌کنند.