سازمان امور دانشجویان در خصوص ارز دانشجویی توضیح داد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اطلاعیه‌ای در خصوص ارز دانشجویی صادر کرد که به شرح زیر است: ارز دانشجویی از طریق بازار متشکل ارزیhttp://www.ice.ir قابل پرداخت است. خواهشمند است پس از تأیید گواهی اشتغال به تحصیل و پرداخت هزینه شهریه (در صورت داشتن) در سامانه میخک؛ درخواست خود […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اطلاعیه‌ای در خصوص ارز دانشجویی صادر کرد که به شرح زیر است:
ارز دانشجویی از طریق بازار متشکل ارزیhttp://www.ice.ir قابل پرداخت است.
خواهشمند است پس از تأیید گواهی اشتغال به تحصیل و پرداخت هزینه شهریه (در صورت داشتن) در سامانه میخک؛ درخواست خود را با در نظر گرفتن قوانین پرداخت (مندرج در سامانه سجاد) در سامانه سجاد بارگذاری کنند.
شایان ذکر است پس از بررسی و تأیید، نتیجه از طریق بازار متشکل ارزی به صورت پیامک به وکیل دانشجو اطلاع رسانی خواهد شد.