سالانه ۴۰ هزار کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی کشور نصب می‌شود