سامانه رضایت سنجی سازمان امور دانشجویان راه اندازی شد

به گزارش سردبیر پرس به نقل از سازمان امور دانشجویان، مجتبی شرانجانی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به عنوان یک دولت مردمی به دنبال کسب و ارتقای رضایت مردم در حوزه های مختلف است، گفت: با توجه به اهمیت رضایت مردم از خدمات دریافتی، دفتر نظارت و ارزیابی سازمان […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از سازمان امور دانشجویان، مجتبی شرانجانی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به عنوان یک دولت مردمی به دنبال کسب و ارتقای رضایت مردم در حوزه های مختلف است، گفت: با توجه به اهمیت رضایت مردم از خدمات دریافتی، دفتر نظارت و ارزیابی سازمان فرایند رضایت سنجی را از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صورت تلفنی آغاز کرد و با توجه به حجم بالای مخاطبان سازمان و لزوم اخذ نظر تعداد بیشتری از مراجعان و خدمت گیرندگان، به سوی سامانه ای شدن پیش رفت.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغده‌های رئیس و مدیران سازمان، رضایتمندی دانشجویان و دانش آموختگان از خدمات دریافتی است، افزود: میزان رضایت مخاطبان سازمان از دو مسیر سنجش می شود. در مسیر اول، افراد پس از دریافت خدمت از سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)، پیوند الکترونیکی رضایت سنجی را دریافت می کنند و می توانند نظر خود را بیان کنند، در مسیر دوم، افراد می توانند با مراجعه به وبگاه سازمان امور دانشجویان، از طریق بخش نظارت مردمی وارد صفحه رضایت سنجی شده و در این فرایند مشارکت کنند.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی با اشاره به اینکه در این فرایند، ضمن سنجش میزان رضایت مردم از هر یک از خدمات سازمان، عوامل نارضایتی نیز شناسایی می شوند، افزود: نتایج به دست آمده در اختیار مدیران بخش های مختلف سازمان قرار می گیرد تا مدیران نیز با توجه به عوامل ایجاد نارضایتی، به اصلاح فرایندها و رویه های تولید کننده نارضایتی بپردازند.
دانشجویان و دانش آموختگان برای دسترسی به سامانه رضایت سنجی سازمان امور دانشجویان می‌توانند اینجا کلیک کنند.