ساکت: سپاهان توسط دلالان بسته نشده است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمدرضا ساکت شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در حاشیه مصاف دوستانه با خوشه طلایی ساوه به اظهار نظر پرداخت که در ادامه فیلم این اظهارات را می‌بینید.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمدرضا ساکت شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در حاشیه مصاف دوستانه با خوشه طلایی ساوه به اظهار نظر پرداخت که در ادامه فیلم این اظهارات را می‌بینید.