سایت مرکز منطقه‌ای یونسکو در مدیریت ریسک زلزله راه اندازی شد

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت علوم، سایت مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی یونسکو در مدیریت ریسک و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا، به همت گروه پردازش و خدمات رایانه‌ای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و به نشانی: https://rcecwa.net/en/ راه‌اندازی شد. مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی یونسکو در مدیریت […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت علوم، سایت مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی یونسکو در مدیریت ریسک و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا، به همت گروه پردازش و خدمات رایانه‌ای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و به نشانی: https://rcecwa.net/en/ راه‌اندازی شد.
مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی یونسکو در مدیریت ریسک و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا، به پیشنهاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و اخذ مصوبات لازم از مجمع عمومی یونسکو (پاریس)، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته (۱۴۰۱) در پژوهشگاه، تاسیس و فعالیت خود را در زمینه کاهش ریسک زلزله، مدیریت بحران و ارتقای تاب آوری در برابر زلزله‌های احتمالی آغاز کرد.