ستاد لاریجانی هنوز رئیس ندارد/ رایزنی با یکی از یاران قدیمی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، برنامه علی لاریجانی برای دولت سیزدهم اخیراً در جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس تدوین و تنظیم شده است. بر این اساس، کمیته‌های چهارگانه‌ای برای تدوین برنامه‌های دولت آینده لاریجانی شامل «کمیته عشایری و روستایی»، «کمیته صنعت و تولید»، «کمیته کارآفرینی» و «کمیته پایش رسانه‌ای» تشکیل شده است. […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، برنامه علی لاریجانی برای دولت سیزدهم اخیراً در جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس تدوین و تنظیم شده است.
بر این اساس، کمیته‌های چهارگانه‌ای برای تدوین برنامه‌های دولت آینده لاریجانی شامل «کمیته عشایری و روستایی»، «کمیته صنعت و تولید»، «کمیته کارآفرینی» و «کمیته پایش رسانه‌ای» تشکیل شده است.
مقرر شده این برنامه‌ها پس از تدوین در کمیته‌های مذکور، ابتدا به تایید لاریجانی برسد و سپس به صورت کتاب، چاپ و توزیع شود.
در حال حاضر «علی لاریجانی» شخصاً مدیریت ستاد انتخاباتی‌اش را بر عهده دارد و در حال رایزنی با یکی از یاران قدیمی‌اش برای پذیرش این پُست است.