سردار قاآنی به مقام شامخ شهید سلیمانی ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی ظهر پنجشنبه با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهید سلیمانی ادای احترام کرد. وی به منظور شرکت در مراسم سالگرد شهید سلیمانی وارد کرمان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی ظهر پنجشنبه با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهید سلیمانی ادای احترام کرد.
وی به منظور شرکت در مراسم سالگرد شهید سلیمانی وارد کرمان شده است.