سردرگمی جریان اصلاحات در انتخابات مجلس

۳۳ روز دیگر تا یازدهم اسفند، موعد انتخابات «خبرگان ششم» و «مجلس دوازدهم» زمان باقی است و روز به روز بر حال و هوای انتخاباتی احزاب و تشکل‌ها افزوده می‌شود. منبع : مهر نیوز

۳۳ روز دیگر تا یازدهم اسفند، موعد انتخابات «خبرگان ششم» و «مجلس دوازدهم» زمان باقی است و روز به روز بر حال و هوای انتخاباتی احزاب و تشکل‌ها افزوده می‌شود.

منبع : مهر نیوز