سرمایه گذاری ۱۲۱ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در صنایع بزرگ

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نشست خبری اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی با رسانه‌ها برگزار شد در این باره، بالام حسن تقی نتاژ عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: یک مجموعه چابک کمتر از ۱۰۰ نفر در حال مدیریت منابع این صندوق هستند که بیش از ۱۴۷ میلیارد دلار را مدیریت کرده و […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نشست خبری اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی با رسانه‌ها برگزار شد در این باره، بالام حسن تقی نتاژ عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: یک مجموعه چابک کمتر از ۱۰۰ نفر در حال مدیریت منابع این صندوق هستند که بیش از ۱۴۷ میلیارد دلار را مدیریت کرده و به اندازه ۱۲۱ میلیارد دلار وام ارائه کرده است.
علیرضا صالح عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف نیز در این جلسه گفت: در صنایع نفت و گاز در میدان مشترک آزادگان با کشور عراق شروع کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در ابتدا سرمایه گذاری کرده و هدف گذاری ۸۰ میلیارد دلاری را انجام داده و در حال اهرم گذاری برای سرمایه گذاری در این بخش انجام داده ایم.

منبع : مهر نیوز