سر ریز شدن بند «دره» بیرجند در پی بارندگی ها

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در پی بارندگی‌های روز گذشته و امروز در خراسان جنوبی «بند دره» بیرجند سر ریز شده است و وقوع رواناب آب را در مسیر روستاهای بالا دست این منطقه را داشته ایم.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در پی بارندگی‌های روز گذشته و امروز در خراسان جنوبی «بند دره» بیرجند سر ریز شده است و وقوع رواناب آب را در مسیر روستاهای بالا دست این منطقه را داشته ایم.