«سعید نورمحمدی» سخنگوی حزب ندای ایرانیان شد

به گزارش سردبیر پرس، در جلسه امروز شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی «سعید نورمحمدی» به عنوان سخنگوی حزب انتخاب شد. پس از برگزاری هفتمین کنگره این حزب اصلاح طلب با رأی کامل اعضای شورای مرکزی «سید شهاب‌الدین طباطبایی» به عنوان سومین دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب شد. در […]

به گزارش سردبیر پرس، در جلسه امروز شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی «سعید نورمحمدی» به عنوان سخنگوی حزب انتخاب شد.
پس از برگزاری هفتمین کنگره این حزب اصلاح طلب با رأی کامل اعضای شورای مرکزی «سید شهاب‌الدین طباطبایی» به عنوان سومین دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب شد.
در این کنگره که ۳۱ تیرماه به صورت مجازی برگزار شده بود، «مجید فراهانی» نیز با رأی کامل اعضای شورای مرکزی منتخب به عنوان رئیس شورای مرکزی انتخاب شد.
منبع : مهر نیوز