سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبریز

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مسائل استان آذربایجان شرقی به تبریز سفر کرد.شرکت در جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی و بازدید از شرکت‌های داروسازی این استان از برنامه‌های او در این سفر بود. منبع : مهر نیوز

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مسائل استان آذربایجان شرقی به تبریز سفر کرد.شرکت در جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی و بازدید از شرکت‌های داروسازی این استان از برنامه‌های او در این سفر بود.

منبع : مهر نیوز