سقاخانه‌های بروجرد تجلیگاه عشق به سرور و سالار شهیدان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عاشورا و غم حسین (ع) تجلیگاه ظهور آئین هایی است تا عمق ارادت مردمان این دیار به سرور و سالار شهیدان در قالب این آئین‌های پردرد و غم به عرصه ظهور برسد و یکی از آئین‌ها سقاخانه‌های بروجرد است. این آئین مردم بروجرد قدمتی دیرینه دارد تا امسال در کنار […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عاشورا و غم حسین (ع) تجلیگاه ظهور آئین هایی است تا عمق ارادت مردمان این دیار به سرور و سالار شهیدان در قالب این آئین‌های پردرد و غم به عرصه ظهور برسد و یکی از آئین‌ها سقاخانه‌های بروجرد است.
این آئین مردم بروجرد قدمتی دیرینه دارد تا امسال در کنار دیگر آئین‌های عاشورایی ثبت ملی شود، آئینی که از روح و جان زخم خورده مردم این دیار سرچشمه می‌گیرد و ندائی برای هم نوایی با روزهای و شبهای غمناک و اندوهبار عاشورا و محرم است.
در این آئین مردم بروجرد به نیت همراهی و همدلی با عزای حسین (ع) و آل حسین (ع) و همچنین برآوردن حاجات عزاداران یکی از بهترین اتاق‌های منزل خود را به طور کامل از پارچه‌های مشکی و سبز پوشانده و یک منبر کوچک چوبی که مملو از چراغ‌های نیاز و حاجت است را در اتاق سیاه پوش به نشانه حاجات عزاداران جا می‌دهند.

منبع : مهر نیوز