سقف افزایش مدت خدمت ۳۵ سال است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محسن زنگنه با اشاره به مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی، گفت: در راستای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در کنار سایر مصوبات مجلس مقرر شد سن بازنشستگی به صورت پلکانی افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: بنابراین کسانی که بین ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول هیچ‌گونه تغییری […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محسن زنگنه با اشاره به مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی، گفت: در راستای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در کنار سایر مصوبات مجلس مقرر شد سن بازنشستگی به صورت پلکانی افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بنابراین کسانی که بین ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول هیچ‌گونه تغییری در بازنشستگی نمی‌شوند و به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نخواهد شد. کسانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: کسانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه شده و کسانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌شود. در نهایت کسانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: سقف افزایش مدت خدمت ۳۵ سال است، یعنی حداکثر سال‌های خدمت برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال یا حداکثر سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال است.

منبع : خبرگزاری مهر