سلاح معروف ترکیه در جنگ اوکراین رویت شد (+عکس)

 RDS۴۰-MGL یک نارنجک انداز ۶ گلوله ای ۴۰ میلی متری است که توسط Repkon Defence، یکی از بخش های شرکت ترکیه ای Repkon، ساخته شده است. به گزارش خبرآنلاین، به گفته سازنده، این سلاح ۱.۵ کیلوگرم سبکتر از نمونه های مشابه در رده خود است و عمر مفید آن نیز افزایش یافته است.

 RDS۴۰-MGL یک نارنجک انداز ۶ گلوله ای ۴۰ میلی متری است که توسط Repkon Defence، یکی از بخش های شرکت ترکیه ای Repkon، ساخته شده است.
به گزارش خبرآنلاین، به گفته سازنده، این سلاح ۱.۵ کیلوگرم سبکتر از نمونه های مشابه در رده خود است و عمر مفید آن نیز افزایش یافته است.