سمپاشی یک میلیون راس دام برای مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو

رییس اداره بهداشت ومدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه از سمپاشی حدود یک میلیون راس دام برای مبارزه با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو خبر داد. منبع : سردبیر پرس

رییس اداره بهداشت ومدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه از سمپاشی حدود یک میلیون راس دام برای مبارزه با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو خبر داد.

منبع : سردبیر پرس