سهمیه آرد ۹ خبازی متخلف خاش کسر شد

شیرزاد کمالی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس، گفت: تعداد ۷۹ نانوایی در شهر فعالیت دارند که بازرسی‌های روزانه از این نانوایی‌ها صورت گرفته و برای ۹ نانوایی پرونده تخلف در زمینه‌های مختلف از جمله تراکنش غیر متعارف و عدم پخت تشکیل شده و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات معرفی شدند. وی […]

شیرزاد کمالی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس، گفت: تعداد ۷۹ نانوایی در شهر فعالیت دارند که بازرسی‌های روزانه از این نانوایی‌ها صورت گرفته و برای ۹ نانوایی پرونده تخلف در زمینه‌های مختلف از جمله تراکنش غیر متعارف و عدم پخت تشکیل شده و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات معرفی شدند.
وی ادامه داد: شش خبازی نیز برای تعویض دستگاه، در راستای بالا رفتن کیفیت نان تذکر دریافت کرده اند.
کمالی ادامه داد: ساماندهی نانوایان در اولویت است و جدا از معرفی خبازی‌های متخلف به تعزیرات، از سهمیه آرد خبازی متخلف کسر و به سهمیه آرد خبازی‌های با کیفیت، اضافه خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مبنی بر نظارت بر پخت نانوایان و درنظر گرفتن سهمیه تشویقی، نانوایانی که خدمات رسانی مطلوب نداشته اند، سهمیه آنان کسر و به نانوایانی که خدمات رسانی مطلوب به مردم دارند اضافه می‌شود و در این راستا میزان ۱۹ تن از سهمیه نانوایان متخلف کسر و به خبازانی که خدمات رسانی مطلوب دارند اضافه می‌شود.