سه شنبه هوای استان بارانی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، حق پرست با بیان بارش‌های پیش‌بینی شده برای کرمانشاه، گفت: برای روز‌های آینده سامانه جدیدی پیش‌بینی شده که از روز سه شنبه جو استان کرمانشاه را متأثر خواهد کرد که روز چهارشنبه و پنجشنبه بارش‌های چشمگیر خواهد داشت.وی ادامه داد: از امروز تا روز سه شنبه افزایش دما […]

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، حق پرست با بیان بارش‌های پیش‌بینی شده برای کرمانشاه، گفت: برای روز‌های آینده سامانه جدیدی پیش‌بینی شده که از روز سه شنبه جو استان کرمانشاه را متأثر خواهد کرد که روز چهارشنبه و پنجشنبه بارش‌های چشمگیر خواهد داشت.وی ادامه داد: از امروز تا روز سه شنبه افزایش دما در استان کرمانشاه خواهیم داشت، اما پس از ورود سامانه بارشی در روز سه شنبه تا هفته آینده شاهد کاهش تدریجی دمای هوا خواهیم بود

منبع : سردبیر پرس