سوری ها در انتخابات شرکت و نامزد اصلح را انتخاب کنند

به گزارش سردبیر پرس به نقل از سانا، محمود احمد مرعی نامزد ریاست جمهوری سوریه، از همه سوری ها خواست تا در انتخابات شرکت کنند و بهترین نامزد واجد شرایط و بهترین برنامه را برای خدمت به سوریه انتخاب کنند، و اطمینان داد که او به هر نتیجه ای که سوری ها تصمیم گرفته اند […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از سانا، محمود احمد مرعی نامزد ریاست جمهوری سوریه، از همه سوری ها خواست تا در انتخابات شرکت کنند و بهترین نامزد واجد شرایط و بهترین برنامه را برای خدمت به سوریه انتخاب کنند، و اطمینان داد که او به هر نتیجه ای که سوری ها تصمیم گرفته اند احترام می گذارد.

مرعی در مصاحبه ای تلویزیونی اظهار داشت: بعد از اینکه من برنامه انتخاباتی خود را مطرح کردم، برخی از گروه های داخلی در راستای حمایت از کاندیداتوری و برنامه انتخاباتی من پیام های پشتیبانی را ارسال کردند.

وی گفت: سوریه در معرض خطر واقعی است و شهروند سوریه از یک بحران اقتصادی بغرنج رنج می برد و منابع سوریه توسط اشغالگران آمریکایی سرقت می شود.

مرعی دعوت به گفتگوی سوری-سوری کرد.

این نامزد انتخابات توضیح داد: سوریه هدف حمله و توطئه قرار گرفته است و بحران نیاز به یک راه حل سیاسی و مشارکت بیشتر دارد.

وی تأکید کرد: هر کس خواستار تشدید تحریم ها علیه سوریه باشد، خیانتکار است، زیرا این تحریم ها بر شهروندان سوریه و زندگی آنها تأثیر گذاشته است.

مرعی گفت: ما به عنوان یک اپوزیسیون سیاسی، خواستار اصلاحات واقعی هستیم و علیرغم همه آنچه که در آن مرحله متحمل شدیم، سرزمین مادری خود را نمی فروشیم و سوریه را ترک نمی کنیم.

وی در پایان اعلام کرد: من به اراده رای دهندگان سوری و هر نتیجه ای که سوری ها تصمیم بگیرند احترام خواهم گذاشت و از همه سوری ها دعوت می کنم تا در این انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و بهترین برنامه و بهترین نامزد واجد شرایط را برای خدمت و ساخت سوریه انتخاب کنند.