سوگواره احلی من العسل در شیراز

سوگواره احلی من العسل نوجوانان حسینی در دانشگاه مهدویت شیراز با حضور ۴۰۰ دانش آموز در رده های سنی مختلف برگزار شد.هدف از برگزاری این سوگواره کشوری معرفی نقش الگویی شهدای نوجوان دشت کربلا به ویژه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام، همزمان با سراسر کشور است. منبع : مهر نیوز

سوگواره احلی من العسل نوجوانان حسینی در دانشگاه مهدویت شیراز با حضور ۴۰۰ دانش آموز در رده های سنی مختلف برگزار شد.هدف از برگزاری این سوگواره کشوری معرفی نقش الگویی شهدای نوجوان دشت کربلا به ویژه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام، همزمان با سراسر کشور است.

منبع : مهر نیوز