سیستم روشنایی فرودگاه پارس‌آباد اجرایی شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمد قصابی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با فرماندار پارس‌آباد از برقراری مجدد پروازهای فرودگاه پارس‌آباد مغان خبر داد و اظهار کرد: از ۲ هفته آینده، هر هفته ۲ پرواز در مسیر تهران – پارس‌آباد و بالعکس دایر خواهد شد. وی تصریح کرد: قرار است تا ۲ هفته آینده […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمد قصابی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با فرماندار پارس‌آباد از برقراری مجدد پروازهای فرودگاه پارس‌آباد مغان خبر داد و اظهار کرد: از ۲ هفته آینده، هر هفته ۲ پرواز در مسیر تهران – پارس‌آباد و بالعکس دایر خواهد شد.
وی تصریح کرد: قرار است تا ۲ هفته آینده در هفته ۲ پرواز در مسیر تهران – پارس‌آباد و بالعکس دایر شود.
مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل گفت: در وقفه‌ای که به دلیل شرایط ناوگان هوایی ایجاد شده بود از فرصت استفاده کرده و سیستم روشنایی فرودگاه را که یکی از اساسی‌ترین نیازهای استاندارد فرودگاهی است را اجرا می‌کنیم.
قصابی همچنین به پیگیری مصوبات در زمینه جایگاه سوخت‌رسانی و افزایش تعداد پروازها اشاره کرد و افزود: فرودگاه پارس‌آباد به عنوان نخستین فرودگاه استان دارای اهمیت ویژه است.
در ادامه این نشست فرماندار شهرستان پارس‌آباد نیز خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران به دلیل نبود پروازهای منظم رغبتی به سرمایه‌گذاری در پارس‌آباد ندارند.
جابر جهان‌بین اضافه کرد: برای جهش صنعتی و گردشگری با سرمایه‌گذاران متعددی مذاکره کردیم اما به دلیل نبود پروازهای منظم و بعد مسافت، امکان زمینه حضور آنها در منطقه تاکنون فراهم نشده است.
وی بر لزوم ساخت و تجهیز جایگاه سوخت و اختصاص واحد سوخت‌رسانی فرودگاه پارس‌آباد تاکید کرد.
سرپرست فرمانداری پارس‌آباد با بیان اینکه فرودگاه پارس‌آباد محور توسعه جهشی استان است، بیان کرد: پارس‌آباد مغان در حال تبدیل شدن به مرکز ثقل اقتصادی استان اردبیل و کشور است و فرودگاه برای پشتیبانی از این جهش بزرگ اقتصادی بسیار کارآمد خواهد بود.