سیل بی سابقه در روستای «حصن» زرند

به گزارش خبرنگار مهر، سیل بی سابقه در روستای حصن زرند خسارتهای زیادی به این روستا وارد کرد، هم اکنون معابر این روستا مملو از سیلاب است، گزارشهای مردمی از ورود سیلاب به برخی از روستاهای این شهرستان حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیل بی سابقه در روستای حصن زرند خسارتهای زیادی به این روستا وارد کرد، هم اکنون معابر این روستا مملو از سیلاب است، گزارشهای مردمی از ورود سیلاب به برخی از روستاهای این شهرستان حکایت دارد.