سینه زنی در هیئت دوازده امام شهر کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، جوانان کرمانی با حضور در حسینه ها و تکایا به عزاداری می‌پردازند، هیئت دوازده امام نیز از جمله هیئت‌های قدیمی کرمان است که پایگاه حضور پرشور عزاداران است.

به گزارش خبرنگار مهر، جوانان کرمانی با حضور در حسینه ها و تکایا به عزاداری می‌پردازند، هیئت دوازده امام نیز از جمله هیئت‌های قدیمی کرمان است که پایگاه حضور پرشور عزاداران است.