شاخص های جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی با اعلام این خبر افزود: در فرایند ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی تعداد ۸۳۱ مرکز تحقیقات در قالب ۷ گروه بر اساس زمینه فعالیت و سابقه فعالیت به رقابت می‌پردازند. سرپرست مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت درباره موارد […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی با اعلام این خبر افزود: در فرایند ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی تعداد ۸۳۱ مرکز تحقیقات در قالب ۷ گروه بر اساس زمینه فعالیت و سابقه فعالیت به رقابت می‌پردازند.
سرپرست مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت درباره موارد حائز اهمیت در ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقاتی تصریح کرد: التزام به ارائه برنامه راهبردی به طور کامل و با تائید کمیته راهبردی دانشگاه/ سازمان جهت حضور در فرآیند ارزشیابی و عینی سازی شاخص های محور اثرگذاری از جمله این موارد است.
یاراحمدی، به تشریح محور پیامد پژوهش پرداخت و عنوان کرد: محور پیامد پژوهش شامل شاخص‌های تولید محصول، ثبت اختراع، درآمدهای حاصل از پژوهش کسب جوایز ملی/ بین المللی و ترجمان دانش است. جزئیات محور پیامد پژوهش در دستورالعمل سال آینده (۱۴۰۲) لحاظ شده و شاخص های آن قابل ارزیابی و امتیاز دهی خواهد بود.
به گفته سرپرست مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، در فرایند ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقات علوم پزشکی تعداد ۸۳۱ مرکز تحقیقات در قالب ۷ گروه بر اساس زمینه فعالیت (بالینی، بیومدیکال و ارتقا سلامت) و سابقه فعالیت (بالای ۱۰ سال سابقه و یک تا ۱۰ سال سابقه) به رقابت خواهند پرداخت.
وی یادآور شد: با توجه به حذف ردیف بودجه مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه از کتاب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مراکز تحقیقاتی بر اساس زمینه و سابقه فعالیت در گروه های مربوطه امتیازدهی و رتبه بندی خواهند شد.