شانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم

شانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم صبح امروز به همت دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در مؤسسه قرآنی نور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. منبع : مهر نیوز

شانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم صبح امروز به همت دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در مؤسسه قرآنی نور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

منبع : مهر نیوز