شبهای انتخاباتی/ شور هیجان جوانان قمی یک روز مانده به روز سرنوشت

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یک روز مانده به جمعه سرنوشت ساز شب‌ها خیابان‌های قم حال و هوای دیگری دارد و شور انتخاباتی فضا را گرم کرده است. جوانان و نوجوانان قمی با برگزاری سرودهای حماسی و نورافشانی مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو دعوت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یک روز مانده به جمعه سرنوشت ساز شب‌ها خیابان‌های قم حال و هوای دیگری دارد و شور انتخاباتی فضا را گرم کرده است. جوانان و نوجوانان قمی با برگزاری سرودهای حماسی و نورافشانی مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو دعوت می‌کنند.