شبی با کودکان شیرخوارگاه احسان

ضیافت مهربانی در قالب پویش “در محضر ولی نعمتان” با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، استاندار، شهردار و مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی و دیگر مسئولان، به میزبانی کودکان شیرخوارگاه احسان تبریز شب گذشته برگزار شد. منبع : مهر نیوز

ضیافت مهربانی در قالب پویش “در محضر ولی نعمتان” با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، استاندار، شهردار و مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی و دیگر مسئولان، به میزبانی کودکان شیرخوارگاه احسان تبریز شب گذشته برگزار شد.

منبع : مهر نیوز