شب شهادت در امامزاده اشرف سمنان

در دومین شب قدر همزمان با سالروز شهادت حضرت علی (ع) شب زنده داران با حضور درامام زاده اشرف دست نیاز به سوی درگاه بی نیاز بلند کرده و از خداوند متعال طلب بخشش کردند. عاشقان مولا (ع) در سمنان این شب را به عزاداری برای امام علی (ع) گذراندند

در دومین شب قدر همزمان با سالروز شهادت حضرت علی (ع) شب زنده داران با حضور درامام زاده اشرف دست نیاز به سوی درگاه بی نیاز بلند کرده و از خداوند متعال طلب بخشش کردند. عاشقان مولا (ع) در سمنان

این شب را به عزاداری برای امام علی (ع) گذراندند