شب قدر در جوار مرقد شهید سردار سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر کرمان با حضور در گلزار شهدای این شهر و در کنار مرقد شهدای مقاومت به خصوص شهید سلیمانی شب قدر را برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر کرمان با حضور در گلزار شهدای این شهر و در کنار مرقد شهدای مقاومت به خصوص شهید سلیمانی شب قدر را برگزار کردند.