شخصا قانون جوانی جمعیت را پیگیری می‌کنم

رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم گفت: در قانون جمعیت دستگاه های مختلف مسئولیت دارند و من هر چند روز یکبار خودم مباشرت می‌کنم تا کار دنبال شود. منبع : مهر نیوز

رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم گفت: در قانون جمعیت دستگاه های مختلف مسئولیت دارند و من هر چند روز یکبار خودم مباشرت می‌کنم تا کار دنبال شود.

منبع : مهر نیوز